Cách tạo Bot Telegram đơn giản, nhanh chóng, dễ thực hiện

Bước 1: Bạn mở và đăng nhập vào Accout Telegram của mình. Sau đó tìm BotFather

Hướng dẫn tạo Bot Telegram
Hướng dẫn tạo Bot Telegram

Bước 2: Gõ /newbot để tạo Bot mới và đặt tên cho Bot.

Hướng dẫn tạo Bot Telegram
Đặt tên cho Bot Telegram

Bước 3: Tạo UserName cho Bot Telegram

(Lưu ý: UserName bot phải kết thúc bằng “bot”. Xem chi tiết ở hình minh họa).

Tạo UserName cho Bot Telegram
Tạo UserName cho Bot Telegram

Sau khi tạo xong UserName cho Bot Telegram, bạn sẽ nhận được Token như hình.

Vậy là xong, bạn đã tạo thành công Bot Telegram

Tiếp theo

Bạn copy Token của BOT vừa tạo và dán vào ô Token Telegram như hình dưới.

Sau khi thêm Token xong bạn thêm BOT vừa tạo vào 1 Group để nhận thông báo từ BOT.

Bước 1: Tạo Group Chanel và John Bot Telegram vào.

Tạo Group thông báo
Tạo Group thông báo
Thêm Bot Telegram vào Group
Thêm Bot Telegram vào Group

Bước 2: Để Bot hoạt động, cần khởi động Bot bằng cách:

/my_id @UserName_Bot
Khởi động Bot Telegram
Khởi động Bot Telegram

Bước 3: Để gửi được thông báo cần có Chat ID Group, Truy cập theo đường dẫn:

Lưu ý: Phải start Bot trước khi lấy ID Group

Khởi động Bot Telegram
Khởi động Bot Telegram

Token: Lấy ở Bot Father lúc tạo Bot

Kết quả trả về:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 613901126,
      "message": {
        "message_id": 3,
        "from": {
          "id": 1962330815,
          "is_bot": false,
          "first_name": "S\u00e0i G\u00f2n",
          "last_name": "TechSolutions",
          "username": "saigontechsolutions",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": 1962330815,
          "first_name": "S\u00e0i G\u00f2n",
          "last_name": "TechSolutions",
          "username": "saigontechsolutions",
          "type": "private"
        },
        "date": 1662350660,
        "text": "/start",
        "entities": [{ "offset": 0, "length": 6, "type": "bot_command" }]
      }
    },
    {
      "update_id": 613901127,
      "message": {
        "message_id": 4,
        "from": {
          "id": 1962330815,
          "is_bot": false,
          "first_name": "S\u00e0i G\u00f2n",
          "last_name": "TechSolutions",
          "username": "saigontechsolutions",
          "language_code": "en"
        },
        "chat": {
          "id": -647287789,
          "title": "Th\u1ebf Gi\u1edbi S\u1ed1",
          "type": "group",
          "all_members_are_administrators": true
        },
        "date": 1662350681,
        "text": "/my_id @thegioiso_bot",
        "entities": [
          { "offset": 0, "length": 6, "type": "bot_command" },
          { "offset": 7, "length": 14, "type": "mention" }
        ]
      }
    }
  ]
}

Ta có id group là: “id”: -647287789

 

 

Bước cuối cùng

Dán Chat ID bạn vừa copy vào ô Chat ID Telegram.

Nhấn lưu là xong! chúc quý khách thành công

Bài viết liên quan