Chính sách bảo hành & Điều khoản sử dụng

 • Bạn đồng ý việc sử dụng dịch vụ của DICHVUTAINGUYEN.COM thông qua việc đồng ý điều khoản của chúng tôi. Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đọc và hiểu toàn bộ các điều khoản. DICHVUTAINGUYEN.COM không giúp đỡ về mặt pháp lý hay bất kỳ lý do nào khác với người dùng.
 • Chúng tôi sẽ có sự thay đổi phù hợp về chính sách khi có thông báo. Bạn có trách nhiệm đọc toàn bộ chính sách và điều khoản trước khi thực hiện bất kỳ đơn hàng nào.
 • DICHVUTAINGUYEN.COM không chịu bất kỳ trách nhiệm nào gây hại cho bạn và công ty của bạn.
 • DICHVUTAINGUYEN.COM không chịu trách nhiệm cho bất cứ hình ảnh hay nội dung nào trên các mạng xã hội.
 • DICHVUTAINGUYEN.COM TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỐ DƯ ĐÃ NẠP TRÊN HỆ THỐNG
  – Số dư mà các khách hàng đã nạp trên hệ thống của DICHVUTAINGUYEN không được coi là tiền hay có giá trị tương đương như tiền mà chỉ được coi là một “đơn vị ngang giá” dùng để mua các sản phẩm/dịch vụ mà DICHVUTAINGUYEN cung cấp thông qua Website.
  – Hệ thống của DICHVUTAINGUYEN.COM cũng sẽ KHÔNG quy đổi cũng như hoàn trả lại tiền đã nạp vào hệ thống với BẤT KỲ lý do nào. Kể cả lý do chuyển khoản nhầm hay trong tương lai website DICHVUTAINGUYEN.COM dừng hoạt động thì số dư này cũng sẽ bị đóng băng trên website.
  – Chính vì lý do này, để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên giữa DICHVUTAINGUYEN.COM và khách hàng thì hãy cân nhắc chỉ nạp đủ số dư để mua các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng cần. Tránh nạp dư quá nhiều để không xảy ra các tranh chấp không đáng có.

Chính sách riêng tư

 • Chúng tôi sẽ nghiêm túc giữ bí mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
 • Tất cả thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích đặt hàng tại website. Chúng tôi sẽ không bán hay phân phối lại cho bất kỳ ai.